Torna

Punt d'Informació Ambiental

LET'S CLEAN UP EUROPE! 2018        

LET'S CLEAN UP EUROPE 2018

 

1.- Anunci i informació per preparar una acció

2.- Resultats de la campanya

1.- ANUNCI I INFORMACIÓ PER PREPARAR UNA ACCIÓ 

Us anunciam l'obertura de l'edició Let's Clean Up Europe 2018. Es tracta d'una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada al nostre entorn i promoure'n la recollida.

Aquesta edició 2018 contempla la possiblitat de realitzar accions de retirada de residus, així com, accions de conscienciació per promoure la reducció, la reutilització i el reciclatge (3R's) dels residus que es generen a les Balears.

Encara que els dies de major concentració d'accions són de l'11 al 13 de maig, les accions es poden fer dintre de tot el període de primavera, considerat des de l'1 de març fins al 30 de juny.


En aquest sentit, si una entitat, centre educatiu, ajuntament, associació, etc, vol organitzar una acció d'aquestes característiques dintre de la campanya LCUE 2018 cal que llegiu el Manual per organitzar una actuació dintre de LCUE i formalitzar la vostra inscripció a través del formulari d'inscripció (disponible de l'1 al 30 de març)

És necessari que les actuacions que es realitzin s'identifiquin amb el logo de la campanya Let's Clean Up Europe, per exemple a les fotos que faceu de l'activitat. A continuació trobareu tota una sèrie d'eines de comunicació de la campanya.


Enguany la Conselleria compta amb material de suport per les actuacions de neteja de residus (guants protectors, gorres, bosses de fems mitjanes i grosses, i bàscules per facilitar la comptabilització dels residus recollits).


Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb el Servei de Qualitat Ambiental de la Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus al telèfon (971 176 683) o enviant un correu a pia@dgqal.caib.es.


En finalitzar la campanya donarem visibilitat de les actuacions que es realitzin, dels residus recollits, etc.

-> FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (obert de l'1 al 30 de març)

-> MANUAL PER PREPARAR UNA ACTIVITAT

-> EINES DE COMUNICACIÓ

    00. PDF_CREATOR_LOGOGOVERN_DG_LCUE_poster_CAT_70x100_nou_logo.pdf LOGOGOVERN_DG_LCUE_poster_CAT_70x100_nou_logo.pdf

    Arxiu Genèric Spanish_signatures_2018_LCUE.jpg

    Arxiu Genèric Web-Banner_Spanish_2018.gif

    Arxiu Genèric banner_CAT_with_phrase.jpg

Al web de la campanya europea podeu trobar totes les eines de comunicació disponibles.


2.- RESULTATS DE LA CAMPANYA

Es van inscriure un total de 29 activitats amb la participació de 1.200 voluntaris i es van recollir 2.000 quilograms de residus.

VÍDEO CAMPANYA LCUE18

Resum inscripcions campanya LCUE18

Associacions participants LCUE18.png

 


Edicions anteriors: LCUE 2017, LCUE 2016.