Torna

Punt d'Informació Ambiental

 

desc_banner_CAT_with_phrase.jpg

Logo clean up

LET'S CLEAN UP EUROPE 2020

La campanya Let 's Clean Up Europe permet la participació en tots els països europeus. Per tenir un major impacte, aquest any la campanya es concentrarà en un sol cap de setmana del 19 al 20 de setembre de 2020.

En tot cas teniu en compte que d’acord amb les darreres mesures especials de prevenció per a fer front a la COVID-19, el número màxim de participants per activitats serà de 10 persones que hauran de dur mascareta i respectar la distància mínima de seguretat.

1. ANUNCI I INFORMACIÓ PER PREPARAR UNA ACCIÓ 

Us anunciam l'obertura de l'edició Let's Clean Up Europe 2020. Es tracta d'una acció comuna a tota Europa (patrocinada entre d'altres institucions per la Comissió Europea i el Comitè Europeu de les Regions) per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada al nostre entorn i promoure'n la recollida.

Aquesta edició contempla la possiblitat de realitzar activitats de retirada de residus, així com, accions de conscienciació per promoure la reducció, la reutilització i el reciclatge (3R's) dels residus que es generen a les Balears.

Les accions de neteja de LCUE es duran a terme els dies 19 i 20 de setembre de 2020, dates que coincideixen amb el Dia Mundial de la Neteja 2020.

En aquest sentit, si una entitat, centre educatiu, ajuntament, associació, etc, vol organitzar una acció d'aquestes característiques dintre de la campanya LCUE 2020 cal que llegiu el Manual per organitzar una actuació dintre de LCUE i formalitzar la vostra inscripció a través del formulari adient, que us adjuntem abaix, a més de dos qüestionaris que heu d'omplir, un abans de l'activitat i un altre un cop finalitzada aquesta (podeu trobar els links dins el manual).

És necessari que les actuacions que es realitzin s'identifiquin amb el logo de la campanya Let's Clean Up Europe, per exemple a les fotos que faceu de l'activitat. A continuació trobareu tota una sèrie d'eines de comunicació de la campanya.

Enguany comptem amb material de suport per a les actuacions de recollida de residus (guants, gorres, bosses de plàstic reciclat, bosses de tela, bàscules, cartells informatius, bidons per la recollida de fragments de vidre, etcètera) que podrem lliurar als participants, en funció de la disponibilitat.

No obstant això, la Conselleria de Medi Ambient i Territori actua únicament com a col·laboradora del programa per a les Illes Balears, essent responsabilitat exclusiva dels organitzadors de les activitats l'obtenció de tots els permisos i autoritzacions necessaris segons l'acció a realitzar, la coordinació i preparació dels participants, assegurances, logística en general, i de les conseqüències derivades de la realització de l'activitat.

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb el Servei de Qualitat Ambiental de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental al telèfon (971 176 683) o enviant un correu a pia@dgqal.caib.es

En finalitzar la campanya donarem visibilitat de les actuacions que es realitzin, dels residus recollits, etc. Per això, al formulari d’inscripció, trobareu una casella de cumplimentació obligatòria, en la qual s’ha d’especificar expressament si s’autoritza o no a la Conselleria de Medi Ambient i Territori a utilizar el material gràfic resultants de l’activitat.


-> FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (obert del 22 de juliol fins al 13 de setembre)

-> MANUAL 2020.pdf  MANUAL 2020.pdf


Al web de la campanya europea podeu trobar totes les eines de comunicació disponibles.

2.- RESULTATS DE LA CAMPANYA

Es va inscriure una activitat amb la participació de 10 voluntaris i es van recollir 200 quilograms de residus.

Arxiu Multimedia  Video LCUE 2020


Edicions anteriors: LCUE 2016, LCUE 2017, LCUE 2018, LCUE 2019