Torna

Punt d'Informació Ambiental

 

LET'S CLEAN UP EUROPE 2017

1.- Anunci i informació per preparar una acció

2.- Resultats de la campanya

 

1.- Anunci i informació per preparar una acció

Us anunciam l'obertura de l'edició Let's Clean Up Europe 2017, que es tracta d'una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada al nostre entorn i promoure'n la recollida.

Aquesta edició 2017 contempla la possiblitat de realitzar accions de retirada de residus, així com, accions de conscienciació per promoure la reducció, la reutilització i el reciclatge (3R's) dels residus que es generen a les Balears.

Encara que els dies de major concentració d'accions són del 12 al 14 de maig, les accions es poden fer dintre de tot el període de primavera, considerat des de l'1 de març fins al 30 de juny.

En aquest sentit, si una entitat, centre educatiu, ajuntament, associació, etc, vol organitzar una acció d'aquestes característiques dintre de la campanya LCUE 2017 cal que llegiu el document següent: Manual per organitzar una actuació dintre de LCUE i formalitzar la vostra inscripció a través d'aquest formulari d'inscripció.

La inscripció s'ha d'enviar abans de dia 30 d'abril i sempre que sigui possible abans de 30 dies de la data prevista per dur a terme l'activitat.

És necessari que les actuacions que es realitzin s'identifiquin amb el logo de la campanya Let's Clean Up Europe, per exemple a les fotos que faceu de l'activitat. A continuació trobareu tota una sèrie d'eines de comunicació de la campanya: Banner; Banner cast; Banner cat; LCUE_poster_ES_60x160_printable.pdf; LCUE_poster_ES_70x100_printable.pdf; LCUE_poster_ES_70x100_we_take_part.pdf; pòster petit.

Enguany la Conselleria compta amb material de suport per les actuacions de neteja de residus (guants protectors, gorres, bosses de fems mitjanes i grosses i bàscules per facilitar la comptabilització dels residus recollits).

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb el Servei de Qualitat Ambiental de la Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus al telèfon (971 176 683) o enviant un correu a pia@dgqal.caib.es.

En finalitzar la campanya donarem visibilitat de les actuacions que es realitzin, dels residus recollits, etc. Els resultats de l'anterior campanya es poden consultar accedint a aquesta finestra LCUE 2016.

 

2.- Resultats de la campanya

 calendari resum LCUE 2017.pdf Calendari resum LCUE 2017.pdf

 

Resum inscripcions LCUE 2017

poster