Torna

Punt d'Informació Ambiental

El Punt d'Informació Ambiental (PIA) va néixer l'any 2003 com a conseqüència del gran nombre de consultes rebudes dels ciutadans de les Illes Balears i dels turistes que ens visitaven. Aquest servei depén de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

El PIA vol ser més que un servei d'atenció telefònica a l'usuari, així entre els seus objectius trobem:

-  Esser el punt de referència de la població (ciutadania en general, empreses, administracions, centres educatius, universitats, etc.) en matèria d'informació ambiental. 

-  Afavorir l'apropament del ciutadà a l'administració autonòmica competent en matèria de medi ambient, fomentant el coneixement per part dels usuaris de l'estructura, funcions i iniciatives desenvolupades per l'administració, així com la informació generada per aquesta entitat.

-  Assessorar a l'usuari en la correcta gestió ambiental a través de la divulgació d'informació sobre els recursos tècnics i humans, disponibles per a tal fi.

-  Guiar a l'usuari en la cerca d'informació tècnica en el cas de que la informació sol·licitada no es generi o disposi per part de l'administració.

 

El PIA el·labora anualment una memòria d'activitats que descriu les actuacions realitzades i inclou resum estadístic sobre les consultes gestionades per aquest servei.

MEMÒRIA ANUAL 2020.pdf

MEMÒRIA ANUAL 2019.pdf

MEMÒRIA ANUAL 2018.pdf

MEMÒRIA ANUAL 2017.pdf

MEMÒRIA ANUAL 2016.pdf

MEMÒRIA ANUAL 2015.pdf