Plogging - conservem el medi ambient fent esport! - IES Sineu

Volem aprofitar una mobilitat d'Erasmus+ amb alumnes italians, austríacs i mallorquins per sensibilitzar el jovent de la importància de cuidar el medi ambient. Amb aquesta acció de participació ciutadana volem que prenguin consciéncia sobre la reducció, reutilització i reciclatge de residus.

Torna

Calvianers sostenibles -IES Calvià

Aquesta activitat s'emmarca dinte d'un projecte col·laboratiu de 3 centres educatius del municipi de Calvià i una ONG. L'activitat consisteix principalment en el monitoreig de la biodiversitat i dels residus a la zona de la platja, l'estudi de paràmetres ambientals i generals de la zona (contenidors de reciclatge, etc...) i mesura de la qualitat de l'aigua. Quan acabin totes les actuacions (febrer a maig) es farà un acte de cloenda amb representants de les quatre institucions i de l'Ajuntament del municipi per posar en comú els resultats obtinguts i debatre sobre possibles propostes més sostenibles.

Torna