Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

22/04/1995 BOIB n.50

Llei 8/1995, de 30 de març, d¿atribució de competències als Consells Insulars en matèria d¿activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions

Turisme

Per a més informació podeu descarregar el següent document