Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

17/10/2006 BOIB n.144

Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre de 2006, pel qual s'aprova el programa de foment de l'energia fotovoltaica a les Illes Balears

Energia

Per a més informació podeu descarregar el següent document