Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

14/06/2008 BOIB n.83

Acord del Consell de Govern de dia 30 de maig de 2008, ...

Administració pública

Acord del Consell de Govern de dia 30 de maig de 2008, pel qual s'atorga l'autorització prèvia per exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa i autorització per adquirir directament la possessió anomenada Planícia (al terme municipal de Banyalbufar) per mitjà de l'exercici del dret de retracte previst en la legislació d'espais naturals protegits i de forests (exp. AMBDE 2008/1499)

Per a més informació podeu descarregar el següent document