Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

18/06/2002 Ordenança: (BOIB n.73)

Ajuntament de Formentera: Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per sorolls i vibracions

Impactes

Per a més informació podeu descarregar el següent document