Acord del Consell de Govern de dia 29/09/06, de correcció d'errades del Decret 55/2006, de 23/06, pel qual s'estableix el sistema de mesures per a la instal·lació obligatòria de comptadors individuals i fontaneria de baix consum i estalviadora d'aigua