Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

16/05/2003 BOIB nº 89 del 26/06/2003

Correcció d'errates en la publicació de l'Acord del Consell de Govern, de 16 de maig de 2003, pel qual s'aprova definitivament el Pla d'Ordenació dels recursos naturals de S'Albufera des Grau. 

Medi natural

Per a més informació podeu descarregar el següent document