Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

19/05/2016

Decisió d'Execució ( UE ) 2016/775 de la Comissió, de 18 de maig de 2016, per la qual es fixa el valor de referència per assignar gratuïtament drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle als operadors d'aeronaus en virtut de l'article 3 septies , apartat 5, de la Directiva 2003 / 87 / CE del Parlament Europeu i del Consell.

Contaminació atmosfèrica

Links d'interés: