Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

30/06/2016

Decisió d'Execució (UE) 2016/1032 de la Comissió, de 13 de juny de 2016, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) d'acord amb la Directiva 2010/75 / UE del Parlament Europeu i del Consell , per a les indústries de metalls no fèrrics [notificada amb el nombre C (2016) 3563] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).

MTD

Links d'interés: