Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

09/06/2016

Decisió d'Execució (UE) 2016/902 de la Comissió, de 30 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per als sistemes comuns de tractament i gestió d'aigües i gasos residuals en el sector químic d'acord amb la Directiva 2010/75 / UE del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre C (2016) 3127] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).

MTD

Links d'interés: