Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

09/09/2016

Decisió (UE) 2016/1621 de la Comissió, de 7 de setembre de 2016, per la qual s'adopten les directrius sobre la notificació als organismes d'acreditació i autorització per part dels verificadors mediambientals que exerceixen la seva activitat en un Estat membre diferent d'aquell en el qual s'ha concedit l'acreditació o autorització d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell.

Organismes d'acreditació

Links d'interés: