Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

19/11/2005 BOIB n.173

Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

Administració pública

Per a més informació podeu descarregar el següent document