Decret 23/2011, de 5 d'agost, del President de les Illes Balears, pel qual es rectifiquen els errors materials i es modifica el Decret 12/2011, de 18 de juny, del President de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears