Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

25/01/2013 BOIB núm. 013 de 2013

Decret 3/2013, de 25 de gener de 2013, de modificació del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, i del Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l’organisme pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Links d'interés: