Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

29/11/2013 BOIB núm. 166 de 2013

Decret 52/2013, de 29 de novembre, pel qual es regulen les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i es crea el Registre Oficial d'Agrupacions de Defensa Vegetal de les Illes Balears

Links d'interés: