Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

22/07/2011 BOIB nº 112 del 23/07/2011

Decret 82/2011 pel qual es modifiquen el Decret 69/1997 (IBANAT); el Decret 115/2005 (ABAQUA), i el Decret 71/2006 (Espais de Natura Balear)

Administració pública

Decret 82/2011, de 22 de juliol, pel qual es modifiquen el Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT); el Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), i el Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, d'organització i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Naturalesa Balear

Per a més informació podeu descarregar el següent document