Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

19/05/2016

Directiva ( UE ) 2016/774 de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que modifica l'annex II de la Directiva 2000 / 53 / CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als vehicles al final de la seva vida útil.

Residus

Links d'interés: