Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

17/07/2013 BOIB núm. 106 de 2013

Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives

Links d'interés: