Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

03/05/2002 BOIB nº 56 del 09/05/2002

Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 3 de maig de 2002, per la qual s'estableix la reserva marina del Migjorn de Mallorca compresa entre Cap Blanc, el parc nacional maritimoterrestre de Cabrera i Cala Figuera

Medi natural

Per a més informació podeu descarregar el següent document