Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

23/12/2003 BOIB nº 176 del 23/12/2003

Ordre per la qual, en desenvolupament del decret 88/2000, s'estableixen les condicions per a les noves autoritzacions i concessions d'aigües subterrànies a les Illes Balears

Aigua

Ordre del conseller de Medi Ambient de 16 de desembre de 2003, per la qual, en desenvolupament del decret 88/2000, de 16 de juny, sobre mesures especials per a la gestió dels recursos hídrics, s'estableixen les condicions per a les noves autoritzacions i concessions d'aigües subterrànies a les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document