Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

21/10/2003 BOIB nº 145 del 21/10/2003

Proposta de Resolució del conseller de Medi Ambient per la qual es declara l'existència de plaga de processionària del pi a les illes de Mallorca i Menorca, qualificant-se d'utilitat pública les mesures fitosanitàries que s'adoptin pel seu control.

Impactes

Per a més informació podeu descarregar el següent document