Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

18/08/2016

Reglament Delegat (UE) 2016/1387 de la Comissió, de 9 de juny de 2016, pel qual es modifiquen els annexos I i III del Reglament (CE) núm. 2173/2005 del Consell després d'un Acord d'Associació Voluntària amb Indonèsia relatiu a un sistema de llicències FLEGT aplicable a les importacions de fusta a la Unió Europea.

Importacions fusta

Links d'interés: