Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

14/07/2016

Reglament d'Execució (UE) 2016/1141 de la Comissió, de 13 de juliol de 2016, pel qual s'adopta una llista d'espècies exòtiques invasores preocupants per la Unió de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell.

Espècies exòtiques invasores

Links d'interés: