Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

04/08/2016

Reglament d'Execució (UE) 2016/1330 de la Comissió, de 2 d'agost de 2016, que modifica el Reglament (CE) núm. 1235/2008 pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països.

Importacions. Productes ecològics

Links d'interés: