Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

03/06/2016

Reglament d'Execució (UE) 2016/879 de la Comissió, de 2 de juny de 2016, pel qual s'estableixen, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, regles concretes sobre la declaració de conformitat a l'comercialitzar aparells de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor carregats amb hidrofluorocarburs i sobre la seva verificació per un auditor independent (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).

Hidrofluorocarburs

Links d'interés: