Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

10/06/2016

Reglament d'Execució (UE) 2016/910 de la Comissió, de 9 de juny de 2016, que modifica el Reglament (CE) núm. 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. ° 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països.

Importacions. Productes ecològics

Links d'interés: