Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

05/02/2016

Reglament d'Execució ( UE ) 2016/145 de la Comissió, de 4 de febrer de 2016, pel qual s'adopta el format del document que ha de servir de prova per al permís expedit per les autoritats competents dels Estats membres que permeti els establiments dur a terme certes activitats sobre les espècies exòtiques invasores preocupants per la Unió de conformitat amb el Reglament ( UE ) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell.

Especies exòtiques invasores

Links d'interés: