Resolució del conseller de Comerç, Indústria i Energia de 29 de juny de 2006, per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment de les energies renovables, dins el marc del Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE), per dur a terme les actuacions de suport públic previstes en el Pla d'energies renovables en l'àmbit territorial de les Illes Balears