Resolució del Conseller de Medi Ambient de 30 de juliol de 2007, pel qual s'aproven els plans de recuperació dels Limonium (Limonium sps) de Calvià, del Ferreret, de conservació de l'Àguila pescadora i de maneig de la Gavina de Audouin i el Cormorán moñudo en les Illes Balears.