Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

30/12/2009 BOIB nº 190 Extra

Resolució per la qual es determina l'adscripció a Espais de Natura Balear del personal i llocs de treball de l'Administració de l'Estat traspassats a la CAIB en matèria de conservació de la naturalesa (PN de Cabrera)

Administració pública

Resolució conjunta del conseller de Medi Ambient i de la Consellera d'Innovació, Interior i Justícia, de 21 de desembre de 2009 per la qual es determina l'adscripció a l'empresa pública ' Espai de Natura Balear' del personal i llocs de treball de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de conservació de la naturalesa (Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera)

Per a més informació podeu descarregar el següent document