Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

31/07/2010 BOIB nº 113 del 31/07/2010

Resolució sobre la pròrroga dels terminis per formular i notificar la declaració d'impacte ambiental dels projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental i per acordar l'exclusió o no d'afecció a la Xarxa Natura 2000.

Planificació i gestió

Resolució del conseller de Medi ambient i Mobilitat sobre la pròrroga dels terminis per formular i notificar la declaració d'impacte ambiental dels projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental i per acordar l'exclusió o no d'afecció a la Xarxa Natura 2000.

Per a més informació podeu descarregar el següent document