Torna

Portal de voluntariat

Tornar al llistat de notícies

Secció primera - Número d'inscripció: 003 - ASOCIACIÓN PITIUSA PRO SALUD MENTAL, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA, INFANCIA, AUTISMO, TGD Y ADOLESCENCIA (APFEM)

NIF:G07728751

Data d'inscripció: 21/03/2023

Domicili: C/ Canonge Joan Planells, 3

Població: Eivissa

Telèfon: 971392694

Correu electrònic: apfemibiza@gmail.com

Nombre de persones voluntàries de l’entitat: 10

Programa de voluntariat:

1 - Títol: Programa de Promoción autonomía e integración en TDG

Breu descripció: Ocio terapéutico: activitat de temps lliure i respir grupal de forma totalment integradora, en diferents espais públics i privats que ofereix la comunitat. Ajuda i suport individual a persones ateses durant els passejos i acompanyaments a banys, amb suport assistencial a persones amb poca autonomia, supervisió al grup i suport al professional.

Persones voluntàries del programa: 3

2 - Títol: Programa de apoyo a servicios ocupacionales.

Breu descripció: Servicios ocupacionales: Tant en les modalitats d’atenció específica de Salut Mental com en la de Trastorn Generalitzat del Desenvolupament o diversitat funcional, s’ofereix suport a les sessions grupals mitjançant tallers específics ( cuina , neteja, manualitats etc. ) 

Persones voluntàries del programa: 1

3 - Títol: Programa de Promoción autonomía e integración en TGD

Breu descripció: Suport a terapeuta durant les sessions ordinàries. Acompanyament, supervisió i suport a menors en activitats extraordinàries. Millora i suport a les estratègies d’atenció i supervisió a les persones usuàries. Col·laboració en la metodologia terapèutica. Ajuda al personal terapeuta en l’assoliment dels objectius terapèutics.

Persones voluntàries del programa: 3

4 - Títol del programa: Eventos extraordinarios.

Breu descripció: Ofereix suport als professionals d’APFEM en els esdeveniments extraordinaris que permeten promocionar serveis.

Persones voluntàries del programa: 8

 

Àmbit sectorial d'actuació: Sociosanitari.

Àmbit geogràfic d'actuació: Eivissa i Formentera