desc_POLICIAXPOH.png

Com puc adherir-me al programa Policia XPO?

L’ajuntament interessat ha de fer una sol·licitud a la Direcció general d’Emergències i Interior i haurà de subscriure un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat per poder iniciar la implantació.

Què necessit per poder iniciar la implantació del programa Policia XPO?

Els ajuntaments hauran de compartir la següent informació en format Excel:

  • Llista de carrers del municipi
  • Padró d'habitants del municipi
  • Padró de vehicles del municipi

Aquesta informació s'importarà a la base de dades del municipi i només ells seran responsables de la informació.

En el conveni de col·laboració que es signi entre l’ajuntament i la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat s’establiran les condicions necessàries per assegurar la interoperabilitat i seguretat del sistema i garantir la protecció de les dades de caràcter personal.