Torna

Projecte policia XPO

desc_POLICIAXPO.pngObjectius del projecte

  • Implementar l’administració electrònica i fer efectiva la interoperabilitat en la coordinació de les policies locals, d’acord amb el que preveu el Títol V del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública.

desc_POLICIAXPO.pngAvantatges del projecte

  • Aplicació gratuïta.
  • Unificació de tots els municipis a un mateix programa de gestió policial.
  • Coordinació/Comunicació entre els diferents cossos policials.
  • Informació registrada i accessible.
  • Incloure noves adaptacions al programa sense cap tipus de cost.