Torna

Projecte policia XPO

desc_POLICIAXPOH.png

Equip de feina

L’ Institut  de Seguretat Pública de les Illes Balears  supervisa les tasques d’implantació del projecte i, amb el suport d’un encàrrec de gestió realitzat a la societat mercantil pública GEIBSAU, compta amb un equip tècnic, format per tres persones:

 • Un coordinador del projecte.
 • Un programador.
 • Un tècnic de sistemes.

Que realitzen, entre d’altres, les funcions següents:

 • Treballar en el disseny i la concreció del contingut del pla operatiu que ha de regir la implementació de l’aplicació en els municipis de les Illes Balears i possibilitar interconnexió amb el SEIB 112, juntament amb noves integracions que puguin sorgir durant el transcurs del projecte.
 • Elaborar processos de migració de dades, segons l’estratègia establerta.
 • Instal·lar i configurar la nova eina de gestió policial.
 • Llançar processos de migració i comprovar que s’han integrat correctament en el nou entorn.
 • Realitzar una bateria de proves per comprovar el correcte funcionament de la nova eina informàtica.
 • Formar als usuaris de l’eina informàtica.
 • Posar-la en funcionament.
 • Oferir suport als problemes que es detectin una vegada que es comenci a utilitzar la nova eina informàtica. Sempre que sigui possible s’intenten solucionar i, en cas de no ser possible, perquè es generin per un funcionament defectuós de l’eina o bé siguin noves necessitats, es recopila tota la informació per a, posteriorment, desenvolupar noves funcionalitats de l’aplicació informàtica.