Torna

Projecte policia XPO

desc_POLICIAXPOH.png

Mòduls del programa Policia XPO

Les funcionalitats principals de l’aplicació Policia XPO estructurades segons els menús i les pantalles de l’aplicació són les següents:

  • Agents. Registre de tots els agents del cos de policia, juntament amb funcionalitats addicionals.
  • Ciutadans. Registre de tots els ciutadans del municipi.
  • Vehicles. Registre de tots els vehicles del municipi.
  • Magatzem. Control de tot l'inventari del material que hi ha al cos de policia del municipi.
  • Registres d’Entrada i Sortida. Control del registre d'entrada i sortida del cos de policia del municipi.
  • Servei diari. Formulari on s'introdueixen totes les activitats de cada agent durant la seva jornada de feina.
  • Policia administrativa. Permet controlar la següent informació: objectes perduts, guals, inspeccions d'obra, control d'establiments i via pública, talls de carrer, registre d'armes d'aire comprimit, registre d'animals, autoritzacions de viatge de menors, targetes de mobilitat reduïda, etc.
  • Policia judicial. Permet registrar els atestats d’accidents, du el control de les tasques de policia , protecció de víctimes, citacions , etc.
  • Coordinació entre municipis. Permet cercar persones i/o vehicles a tots els municipis connectats amb el programa Policia XPO.
  • Configuració de sistema.

Per poder accedir a l’aplicació Policia XPO, cada usuari disposarà d'un usuari i contrasenya, que després obrirà la següent pàgina d'inici:

desc_IniciXPO.png