Torna

Projecte policia XPO

desc_POLICIAXPOH.png

Policia XPO - Connexió amb la DGT

L’aplicació Policia XPO està integrat amb la DGT, on és permet consultar les dades d'un vehicle i d'un conductor.

Aquesta connexió es fa a través de la plataforma PINBALque és una plataforma d'interoperabilitat que dóna accés a informació de l'estat.

Per tal de poder tenir accés a la DGT amb l’eina Policia XPO, serà requisit que l'ajuntament tingui signats dos convenis:

Si l'ajuntament disposa d'aquests dos convenis firmats, haurà de fer la sol·licitud als serveis de tràfic que vol tenir accés.

Una vegada aprovada la sol·licitud, es permetrà la consulta de dades a tràfic a través de l’aplicació Policia XPO.