desc_POLICIAXPOH.png

Policia XPO - Connexió amb la DGT

L’aplicació Policia XPO està integrat amb la DGT, on és permet consultar les dades d'un vehicle i d'un conductor.

Aquesta connexió es fa a través de la plataforma PINBALque és una plataforma d'interoperabilitat que dóna accés a informació de l'estat.

Per tal de poder tenir accés a la DGT amb l’eina Policia XPO, serà requisit que l'ajuntament tingui signat un el Conveni PINBAL. Si l'ajuntament disposa d'aquests conveni firmat, haurà de fer la sol·licitud dels serveis que vol consulta, en aquest cas, els serveis de tràfic.

Una vegada aprovada la sol·licitud, es permetrà la consulta de dades a tràfic a través de l’aplicació Policia XPO.