Poster_EWWR_2022_CA_page-0001.jpg

La indústria tèxtil i de la confecció és un dels sectors més contaminants, juntament amb l'habitatge, el transport i l'alimentació. Això es deu al fort impacte que té en l'ús de la terra, la contaminació de l'aigua i fins i tot les emissions d'efecte d'hivernacle. Aquest sector té un alt impacte ambiental i social en totes les fases: des de la producció, fins a la distribució, l'ús i després de l'ús (recol·lecció, classificació, reciclatge i gestió final de residus, que la majoria de les vegades està relacionada amb la incineració i els abocadors)

 

ACCIONS EWWR

Accions enregitrades a les Illes Balears

Projecte Eurotèxtil circular

municipis

altres activitats