Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

23/07/2005 BOIB nº 110 del 23/07/2005

Bases reguladores de subvencions per a la implantació, verificació i certificació de sistemes de gestió i auditoria mediambientals i per a l'aplicació de l'etiqueta ecològica europea

Planificació i gestió

Ordre del conseller de Medi ambient d'establiment de les bases reguladores de subvencions per a la implantació i verificació / certificació de sistemes de gestió i auditoria mediambientals en organitzacions o centres de les Illes Balears i per a l'aplicació de l'etiqueta ecològica europea

Per a més informació podeu descarregar el següent document