Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

02/08/2001 BOIB nº 92 del 02/08/2001

Correcció d'errors de l'Ordre per la qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de sa Dragonera, pel període 2001-2004, i es dicten les normes necessàries per al seu compliment

Medi natural

Correcció d'errors advertits, tant en la versió catalana com en la castellana, de l'Ordre de la consellera de Medi Ambient de 8 de juny de 2001, per la qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de sa Dragonera, pel període 2001-2004, i es dicten les normes necessàries per al seu compliment

Per a més informació podeu descarregar el següent document