Correcció d'errors advertits, tant en la versió catalana com en la castellana, de l'Ordre de la consellera de Medi Ambient de 8 de juny de 2001, per la qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de sa Dragonera, pel període 2001-2004, i es dicten les normes necessàries per al seu compliment