Passa 13.  Devolució del dipòsit de garantia econòmica

A les instal·lacions en les quals ha estat necessari fer-hi el dipòsit de la garantia econòmica una vegada inscrita la instal·lació en el Registre d’autoconsum o en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció elèctrica, en cas que correspongui, la tramitació administrativa per a la devolució de la garantia econòmica es pot fer telemàticament a l’enllaç per a la presentació de la documentació complementària. S’hi ha d’annexar la documentació següent:

La devolució de la garantia econòmica es farà en un termini màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

La caducitat dels permisos d’accés i de connexió d’acord amb el que estableix l’article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, suposarà l’execució de la garantia econòmica. No obstant això, si la caducitat dels permisos d’accés i de connexió està motivada per un informe o una resolució d’una administració pública que impedeixi la construcció de la instal·lació, es podrà exceptuar d’executar la garantia econòmica.

<< Passa anterior