Passa 6. Tramitació de la instal·lació davant la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic una vegada finalitzada,  posada en servei de la instal·lació i consulta sobre l'estat administratiu de l'expedient.

1) Tramitació de la instal·lació

La tramitació es fa telemàticament. El procediment és el següent:

  • Disposar del número CAU (veure passa 1)
  • Iniciar tràmit telemàtic  (AVíS: nova versió del CIE)
  • Una vegada completat el tràmit s'inserirà a la zona personal dins la plataforma de tramitació telemàtica el document de posada en servei. També, s'enviarà un correu electrònic amb un enllaç directe on poder descarregar els documents dins la zona personal.

 2) Posada en servei de la instal·lació

La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha d'emetre, en cas que la documentació sigui completa, un justificant de presentació de la documentació tècnica de la instal·lació de producció de petita potència, que faculta per posar en servei la instal·lació d'autoconsum.

3) Augment de potència, modificació o presentació documentació complementària d'instal·lacions registrades. Comunicació o canvi de la modalitat d'autoconsum.

La tramitación administrativa per a l'agument de potència, la modificació, la presentació de documentació complementària, l'esmena de deficiències i la comunicació o el canvi de la modalitat d'una instal·lació registrada (podeu obtenir-ne el model), es pot realitzar telemàticament en el següent enllaç: presentació documentació complementària

Nota: en la descripció del tràmit s'ha incorporat un nou model de certificat de la instal·lació per a les modificacions

4) Consulta estat administratiu expedient

accediu a la consulta

 

 

<< Passa anterior Passa següent >>