Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM DE PETITA POTÈNCIA (menor o igual a 100kW)

Passa 7. Inscripció en el Registre d'autoconsum de les Illes Balears

Una vegada completada tota la documentació necessària, d'acord amb el tipus d'instal·lació d'autoconsum, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic d'ofici ha de fer la inscripció en el Registre d'autoconsum de les Illes Balears.